Saffier sieraden

Gouden en zilveren sieraden met saffier zijn kostbaar en duurzaam. Mijn Mooiste Sieraden .nl verkoopt gouden en zilveren sieraden met saffier van zeer hoge kwaliteit. Alle sieraden zijn door een gecertificeerde edelsteendeskundige gecontroleerd en voorzien van een echtheidscertificaat. Bekijk hier onze gouden sieraden met saffier.

Wat is een saffier ?

Net als robijn is saffier een variëteit van het mineraal korund. De steen bestaat uit gekristalliseerd aluminiumoxide en heeft dezelfde superieure eigenschappen als robijn. Korund is buitengewoon hard en heeft een zeer hoge glans. Zuiver korund is kleurloos en komt in de natuur zeer zelden voor. Kleine hoeveelheden ijzer en titaan, die zeer lang geleden tijdens de vorming van korund, aluminium hebben vervangen in het kristalrooster, geven korund een blauwe kleur. Als titaan in wat grotere hoeveelheden voorkomt, kan het zeer fijne rutielnaalden vormen, die opgesloten in de saffier, deze een prachtige zijdeglans geven, of zelfs een ster in de saffier laten zien. Niet alleen de blauwe variant van korund, maar ook andere kleurvarianten zoals geel, oranje, groen, roze en violet heten saffier. Als zonder toevoeging over saffier gepraat wordt, wordt altijd de blauwe variant bedoeld. Anders heeft men over gele saffier, groene saffier, roze saffier…, ook wel ‘fancy’ saffieren genoemd. Sommige van deze ‘fancy’ saffieren zijn uiterst zeldzaam, zoals bijvoorbeeld de beroemde Padparadascha, een prachtige rozeachtig-oranje saffier.

Saffier komt veel meer voor dan de spectaculaire rode robijn, in sommige vindplaatsen is zoveel saffier voorradig, dat net als bij diamant, de mindere kwaliteit gebruikt kan worden als slijpmiddel. Het is bepaald niet verwonderlijk dat saffier op meer plaatsen voorkomt dan robijn; in tegenstelling tot chroom zijn ijzer en titaan in redelijke hoeveelheden aanwezig in het bovenste gedeelte van de aardkorst, precies daar waar saffieren kunnen worden gevormd.

Geschiedenis van saffier

Saffier, de goddelijke edelsteen die lang geassocieerd is met de lucht en de hemel, wordt al duizenden jaren geadoreerd door de mens. De edelsteen toont zijn pracht met een discrete terughoudendheid. De naam saffier is afkomstig uit vele talen, een aanwijzing dat de edelsteen al vroeg wijdverbreid bekend was. In het Sanskriet wordt gesproken van sauritana, dat ‘toegewijd aan Saturnus’ betekent; in de taal van de Chaldeeën werd de steen sampir genoemd, in het Grieks sappheiros, dat ‘blauw’ betekent, in het Latijn saphirus en in het Arabisch safir. Saffieren tonen een overweldigende hoeveelheid kleurschakeringen, en worden schieten tekort om de vele mogelijke variaties van blauw te beschrijven. Het majestueuze korenbloemblauw, soms met een delicaat vleugje purper, is de mooiste kleur die een saffier kan hebben. Niet minder in trek is de diep ‘koninklijk blauwe’ saffier, die een zijdezacht schemering van fluweel uitstraal, en doet denken aan rimpelloze, oneindig diepe bergmeren.

In het verleden werd saffier door priesters, maar ook door heksen gedragen, omdat de steen hen in staat zou stellen wonderen te verklaren en de toekomst te voorspellen. Saffier symboliseert vriendschap, trouw, eerlijkheid, waarheid en hoop. De steen zou zijn glans verliezen als de drager zich misdroeg en bijvoorbeeld zijn of haar partner bedroog. Hierdoor is het een uitstekende keuze zoor een verlovingsring of elk ander sieraad dat uit liefde wordt gegeven.

Saffier sieraden

Oorsprong van saffier

Saffieren zijn het resultaat van een aantal zeer verschillende gesteentevormende processen in de aardkorst.

Zo is in Kashmir (Noord-India) saffier gevormd in stollingsgesteenten die pegmatieten worden genoemd. Deze gesteenten zijn uit een magma (gesmolten gesteente) gevormd en bevatten veel aluminium en boor. De voor de blauwe kleur benodigde ijzer en titaan zijn opgenomen uit het gesteente waar de pegmatiet is ingedrongen.

In Thailand, Cambodja en Australië heersten hele andere omstandigheden. De saffieren werden hier gevormd in diepe lagen van de aardkorst, onder hoge temperatuur en druk, in een aluminimu- en carbonaatrijk gesmolten gesteente (carnonatiet). Tijdens vulkaanuitbarstingen werden saffieren door een basaltlava naar het aardoppervlak gebracht, waarna ze na verwering van de ontstane basalten in rivierbeddingen terechtkwamen.

De saffieren die kort geleden in Madagaskar zijn gevonden, hebben weer een andere ontstaansgeschiedenis. Daar werden heel oude onzuivere marmers door reacties met hete vloeistoffen en met de metamorfegesteenten ernaast omgezet in grofkorrelige aluminiumrijke ‘skarn’, een gesteente waarin ook saffier gevormd kon worden, dankzij de aanwezigheid van ijzer en titaan.

Belangrijke saffiervoorkomens zijn ook aangetroffen in Sri Lanka, Myanmar (Birma), Madagaskar, Tanzania, en de Verenigde Staten (Montana). De grootste saffier ter wereld is gevonden in 1996, in Madagaskar. De ontdekte steen weegt 89.500 karaat, niet minder dan 17.9 kilogram.

Wie mooi wil zijn…

Al rond het begin van de jaartelling was bekend dat als robijnen in een smeltkroes werden gestopt en in vuur werden gehouden de kleur en uitstraling konden verbeteren. Marco Polo was getuige van deze behandeling toen hij Sri Lanka aandeed tijdens een van zijn wereldreizen. Rond 1980 ontdekten edelsteenhandelaren in Thailand dat melkachtige, vrijwel kleurloze korund, gevonden in Sri Lanka, door middel van verhitting onder hele hoge temperaturen (1600 tot 1800 graden Celsius) veranderde in prachtige saffier. In de jaren daarna werd het verhitten van saffier gemeengoed, om een permanente verbetering van kleur en helderheid te bewerkstellingen. Door deze ontwikkeling is het totale aanbod van saffieren groter dan wanneer men alleen afhankelijk was geweest van de vondsten in de natuur.

Daarnaast maken zogenaamde diffusiebehandelingen het mogelijk om tijdens het verhitten van saffieren additieven toe te voegen. Zo kan door de diffusie van toegevoegd ijzer en titaan saffier alleen aan de oppervlakte blauw gekleurd worden. Door de diffusie van beryllium kan roze saffier een prachtige Padparadascha-kleur krijgen. Meestal is deze kleur ook beperkt tot een dun laagje onder het oppervlak. Omdat de kleur in deze stenen alleen beperkt aanwezig zijn, dicht bij het oppervlak, zijn ze relatief laag geprijsd.

Tegenwoordig worden mooie en dure saffieren vaak naar een erkend edelsteenkundig laboratorium gestuurd voor het laten opmaken van een edelsteen-identificatie-rapport. In een dergelijk rapport staat duidelijk aangegeven of een saffier is verhit of niet, en of er eventueel sprake is van een diffusiebehandeling. Als aangeven wordt dat de betreffende saffier uit Kashmir, Myanmar of enig ander beroemd land van herkomst komt, kan u dat ook alten verifiëren door een edelsteenkundig laboratorium. Stenen waarvan aangetoond is dat ze uit een beroemd herkomstgebied komen, zijn namelijk duurder dan vergelijkbare stenen van onbekende herkomst.

Saffieren die niet zijn onderworpen aan verhitting zijn zeldzaam. Toch betekent het niet automatisch dat een dergelijke steen meer waard zou zijn. Voorwaarde blijft dat de steen een aantrekkelijke kleur en uitstraling heeft. Als dit werkelijk het geval is, bedenk dan dat onverhitte stenen relatief buitengewoon kostbaar kunnen zijn.

Saffier ring

Maandsteen

Saffier is de steen van de maand september. Het wordt veel cadeua gedaan bij zowel een 5-jarig als een 45-jarig huwelijksfeest.

Onderhoud van saffier sieraden

U kunt gouden saffier sieraden het beste in lauwwarm water met een milde zeep en een zacht borsteltje schoonmaken.

Uiteraard is uw eigen smaak uiteindelijk doorslaggevend bij het uitkiezen van een saffier of een gouden sieraad met saffier. Bedenk dat anders dan bij diamant, bij saffier vooral de kwaliteit van de kleur erg belangrijk is bij de bepaling van de waarde, en niet zozeer de zuiverheid.

Eigenlijk is saffier de ideale edelsteen. Hij biedt een haast ongeëvenaard kleurenscala en is bovendien vanwege de enorme hardheid (bijna net zo hard als diamant) heel duurzaam. Saffier ziet er altijd als nieuw uit. Waar andere stenen met vergelijkbare kleuren na lang gedragen te zijn makkelijk tekenen van slijtage kunnen vertonen, verslijt saffier nagenoeg niet en blijft het zijn kleur behouden.