Retourneren en klachten

Herroepingsrecht: De wettelijke termijn bedraagt 14 kalenderdagen. U kan de koop binnen 14 dagen ontbinden (hiervoor mag u dit modelformulier gebruiken). U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het produkt te retourneren, ingaande op de dag van de levering. Geretourneerde produkten dienen ongedragen te zijn, compleet met alle toebehoren en indien redelijkerwijs mogelijk-in originele verpakking, en in een zo oorspronkelijk mogelijke staat van het produkt en vooral onbeschadigd te zijn.

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en,  indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.

Wilt u de gehele bestelling retourneren? Reeds in ontvangst genomen artikelen dient u terug te sturen naar onderstaand adres. Wij zullen de gehele aankoopsom, inclusief de berekende verzendkosten binnen 14 dagen aan u terugstorten.

Alle annuleringen, ruilingen en retourneringen dienen schriftelijk aan ons kenbaar te worden gemaakt. (hiervoor mag u dit modelformulier gebruiken). Dit kan via email of post. U dient hierbij in ieder geval uw volledige naam en factuurnummer te vermelden.

Mijn Mooiste Sieraden vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door ons in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt( moment van ontbinding). De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Mijn Mooiste Sieraden de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Mijn Mooiste Sieraden vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Terugbetaling geschiedt met dezelde betaalmiddel als door consument is gebruikt.

Retour adres: 
TNS / Office 414      (aub geen sieraden op het pakketje vermelden)

Rietschotten 1
4751 XN Oud Gastel

Klachten of opmerkingen
Indien U klachten of opmerkingen heeft over onze producten, de website of de werkwijze van Mijn Mooiste Sieraden dan vragen wij u om contact met ons op te nemen. Dit kan op de volgende manieren:

- telefonisch op telefoonnummer 0165-763036 of 06-83904225 (Di, Wo, Do, Vr  van 10:00 - 17:00 uur)
- per email: Stuur uw email naar info@mijnmooistesieraden.nl of gebruik de formulier op onze Contact - pagina

Telefonisch kunnen wij u meestal direct een reactie geven, indien u gebruik maakt van de email optie, dan zullen wij binnen 2-3 werkdagen u een schriftelijke reactie per email terug sturen.


Algemene voorwaarden dowloaden

Modelformulier ontbinding aankoop